GPS

Lada dzień zawitają do nas gęsi zbożowe, białoczelne. Dzięki nowym technologiom możemy śledzić trasy migracji ptaków oraz  poznawać ich biologię. Te informacje dają nam wiedzę o preferowanych miejscach, co ma kluczowe znaczenie dla skutecznej ochrony tych wędrownych ptaków.

Migracja gęsi

vimeo.com/49167955

Odczyt z miejsca gniazdowania ostrygojadów

vimeo.com/83485913

foto: G. Sępołowicz