Podsumowanie sezonu 2015 | Przyroda Zielonej Doliny Odry i Warty

Podsumowanie sezonu 2015

Co wydarzyło się na Kaleńsku po zaintalowaniu platofm i przeprowadzeniu prac ziemnych? Oto krótkie podsumowanie 🙂Tablica informacyjna w Kaleńsku

Generalnie to co się tam wydarzyło było dla nas mega pozytywnym szokiem!
Otóż przede wszystkim dziś mogę powiedzieć, że:
– po 9 latach nieudanych prób lęgi wyprowadziły ostrygojady, jest w załączeniu wycinek fotki, dokumentujący maluszka, później niemal codziennie do dziś zresztą go obserwujemy, mam też filmik, kiedy rodzice uczą go żerować, fajnie, ze często udawało mi się pokazać to zjawisko dzieciakom). Wykluł się na wyspie pływającej (było 3 jaja, lecz ze względu dużej presji rybitw rzecznych tylko jedno pisklę się wykluło) i jak to zagniazdownik opuścił wyspę, później rodzice wodzili go wzdłuż brzegów.
– po 9 latach wreszcie po raz pierwszy wykluły się białoczółki! (dotąd, choć podobnie jak ostrygojady rokrocznie próbowały, zawsze traciły lęgi na etapie jaj). To bardzo ważne, będąc skrajnie nielicznym, wszędzie ten gatunek przeżywa regres. Mieliśmy minimum 8 gniazd (prawdopodobnie 9) z pełnym zniesieniem po 3 jajeczka w każdym. Z minimum ośmiu wykluły się po 3 pisklaki i wszystkie trzy z każdego gniazda przeżyły do lotności, pięknie polując samodzielnie nad Odrą lub na macierzystym akwenie (ciekawostka – latały trójkami rodzeństwa).
rybitwy rzeczne. Dotąd na akwenie Kaleńsko rekordową ilością było 12 par (co jest szaloną liczbą w zach. Polsce), zwykle 8-10 i tylko raz w 2008 roku wyprowadziły część lęgów. W tym roku niedowierzałem widząc na wyspie minimum (bo nie każdy zakątek był widoczny z brzegów) 50 gniazd (w sumie wokół wyspy kręciło się jednocześnie około 100 dorosłych ptaków!). Wyprowadziły młode, sądzimy, ze niektóre nawet dwukrotnie (choć literatura o tym milczy, mamy podstawy by tak sądzić), ok. 15 lipca na atak sokoła poderwało się jednocześnie ponad 200 ptaków.
– warto wspomnieć o minimum 5 gniazdach z pełnym udanym lęgiem sieweczek rzecznych (było też szóste ale w ostatnich dniach zostało stracone, to jedyna zaobserwowane przez nas gniazdko, które przepadło, na dodatek było na lądzie stałym i poziom wody tak je oddalił od wody, że sieweczka często sama je opuszczała, prowokując tę utratę. Ponadto było bardzo późno zniesione. Pod koniec lipca zostało zniszczone przez jakiegoś drapieżnika). Sieweczki przynajmniej w dwóch przypadkach powtórzyły lęgi po udanym pierwszym zniesieniu.

Toteż podsumowując, biorąc pod uwagę dotychczasowe rokroczne straty w lęgach (tak cennych gatunków), wydarzyła się tu „eksplozja”

Pełna lista zaobserwowanych gatunków w Kaleńsku i Chlewicach jest zdecydowanie dłuższa (pogrubiono gatunki lęgowe):

 1. batalion Philomachus pugnax,
 2. bażant Phasianus colchicus,
 3. bąk Botaurus stellaris,
 4. bekasik Lymnocryptes minimus,
 5. bernikla białolica Branta leucopsis,
 6. bernikla kanadyjska Branta canadensis,
 7. białorzytka Oenanthe oenanthe,
 8. biegus malutki Calidris minuta,
 9. biegus zmienny Calidris alpina,
 10. bielaczek Mergus albellus,
 11. bielik Haliaeetus albicilla,
 12. błotniak stawowy Circus aeruginosus,
 13. błotniak zbożowy Circus cyaneus,
 14. bocian biały Ciconia ciconia,
 15. bocian czarny Ciconia nigra (Rycina 11),
 16. bogatka Parus major,
 17. brodziec piskliwy Actitis hypoleucos,
 18. brodziec pławny Tringa stagnatilis,
 19. brodziec śniady Tringa erythropus,
 20. brzegówka Riparia riparia,
 21. cyraneczka Anas crecca,
 22. cyranka Anas querquedula,
 23. czajka Vanellus vanellus,
 24. czapla biała Egretta alba,
 25. czapla siwa Ardea cinerea,
 26. czernica Aythya fuligula,
 27. czyż Carduelis spinus,
 28. derkacz Crex crex,
 29. dudek Upupa epops,
 30. dymówka Hirundo ustica,
 31. dzierlatka Galerida cristata,
 32. gawron Corvus frugilegus,
 33. gągoł Bucephala clangula,
 34. gąsiorek Lanius collurio,
 35. gęgawa Anser anser,
 36. gęsiówka egipska Alopochen aegyptiaca (Rycina 12),
 37. gęś białoczelna Anser albifrons,
 38. gęś zbożowa Anser fabalis,
 39. głowienka Aythya ferina,
 40. grzywacz Columba palumbus,
 41. hełmiatka Netta rufina,
 42. jastrząb Accipiter gentili,
 43. jerzyk Apus apus,
 44. kania ruda Milvus milvus,
 45. kawka Corvus monedula,
 46. kokoszka Gallinula chloropus,
 47. kormoran Phalacrocorax carbo,
 48. kos Turdus merula,
 49. krakwa Anas strepera,
 50. kruk Corvu scorax,
 51. krwawodzióbTringa totanus,
 52. krzyżówka Anas platyrhynchos,
 53. kszyk Gallinago Gallinaro,
 54. kukułka Cuculus canorus,
 55. kulik wielki Numenius arquata,
 56. kwokacz Tringa nebularia,
 57. łabędź krzykliwy Cygnus cygnus,
 58. łabędź niemy Cygnus olor,
 59. łęczak Tringa glareola,
 60. łyska Fulica atra,
 61. mewa mała Hydrocoloeus minutus,
 62. mewa srebrzysta Larus argentatus,
 63. modraszka Cyanistes caeruleus,
 64. myszołów Buteo buteo,
 65. nurogęś Mergus merganser,
 66. ohar Tadorna tadorna,
 67. ostrygojad Haematopus ostralegus,
 68. perkozek Tachybaptus ruficollis,
 69. perkoz dwuczuby Podiceps cristatus,
 70. perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena,
 71. pliszka siwa Motacilla alba,
 72. pliszka żółta Motacilla flava,
 73. płaskonos Anas clypeata,
 74. potrzos Emberiza schoeniclus,
 75. pustułka Falco tinnunculus,
 76. rożeniec Anas acuta,
 77. rybitwa białoczelna Sternula albifrons,
 78. rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus,
 79. rybitwa białowąsa Chlidonia shybrida,
 80. rybitwa czarna Chlidonia sniger,
 81. rybitwa rzeczna Sterna hirundo,
 82. rybitwa wielkodzioba Hydroprogne caspia (Rycina 13),
 83. rybołów Pandion haliaetus,
 84. samotnik Tringa ochropus,
 85. sierpówka Streptopelia decaocto,
 86. sieweczka rzeczna Charadrius dubius,
 87. sieweczka obrożna Charadrius hiaticula
 88. siniak Columba oenas,
 89. skowronek Alauda arvensis,
 90. sroka Pica pica,
 91. srokosz Lanius excubitor,
 92. szpak Sturnus vulgaris,
 93. śmieszka Chroicocephalus ridibundus,
 94. świergotek rdzawogardły Anthus cervinus,
 95. świstun Anas penelope,
 96. terekia Xenus cinereus (Rycina 14),
 97. wrona siwa Corvus cornix,
 98. zausznik Podiceps nigricollis,
 99. zimorodek Alcedo atthis,
 100. żuraw Grus grus,
 101. bernikla białolica Branta leucopsis

Rozpoczynamy kolejny etap projektu | Przyroda Zielonej Doliny Odry i Warty

Rozpoczynamy kolejny etap projektu

Żabczyn – to nasze nowe miejsce działań. Nie ma tu jeszcze zbiornika ale właśnie zaczynamy prace na tym aby stworzyć w bezpośrednim sąsiedztwie PN Ujście Warty akwenu, na którym będziemy mogli kontrolować poziom wody. Uda nam się to dzięki wyremontowaniu i zmienieniu funkcji zastawki na kanale, przy jednoczesnym wykopaniu zbiornika. Jednak aby cokolwiek zdziałać najpierw musimy wykosić łąkę 🙂

Nasze pisklaki dorastają | Przyroda Zielonej Doliny Odry i Warty

Nasze pisklaki dorastają

Zdjęcia oraz filmy zostały wykonane podczas monitoringu przyrodniczego w ramach realizacji projektu „Ochrona bioróżnorodności obszarów Natura 2000 „Dolna Odra” (PLB320003 i PLH320037) i „Ujście Warty” (PLC080001)” poprzez tworzenie miejsc lęgowych ptaków i ochronę tych lęgowisk przed drapieżnictwem inwazyjnych gatunków obcych”, prowadzonego przez jego realizatorów – Piotra Charę i Grzegorza Sępołowicza

Napisał o nas Kurier Zachodni | Przyroda Zielonej Doliny Odry i Warty

Napisał o nas Kurier Zachodni

Nasze wysiłki na rzecz ochrony przyrody zostały docenione przez dziennikarzy Kuriera Zachodniego. W najnowszym numerze można przeczytać artykuł o pływających wyspach, zatytułowany „Ptasi Raj”. Wersję pdf zamieszczamy poniżej.
063
3_Kurier_Zachodni_012-2.pdf

Edukacja przyrodnicza przy wyspie w Kaleńsku | Przyroda Zielonej Doliny Odry i Warty

Edukacja przyrodnicza przy wyspie w Kaleńsku

Końcówka roku szkolnego to świetny czas na wycieczki w ciekawe miejsca. Kilka okolicznych szkół podstawowych z gminy Boleszkowice, Kostrzyn nad Odrą i Słubice zdecydowało się odwiedzić Kaleńsko. Edukacja podzielona została na dwa etapy – najpierw, w klasach, Piotr Chara opowiadał o projekcie i o spotykanych tutaj gatunkach ptaków. Drugi etap stanowiła wycieczka nad wodę, gdzie uczniowie przez lunetę i lornetkę zakupioną w ramach projektu obserwowali to co aktualnie działo się na wyspie. Na koniec mały quiz z nagrodami w postaci koszulek wyprodukowanych w ramach projektu, przedstawiających wszystkie gatunki Rybitw spotykanych w Polsce.

Sukces lęgowy Ostrygojadów | Przyroda Zielonej Doliny Odry i Warty

Sukces lęgowy Ostrygojadów

Z radością informujemy, że parze Ostrygojadów zamieszkującej wyspę na Kaleńsku udało się wyprowadzić lęg! To dla nas wspaniała wiadomość, bo w latach poprzednich obserwowaliśmy nieudane próby tych ptaków, a w całym roku 2014 w Polsce nie udało im się to w żadnym miejscu (a próbowały tylko w 6 lokalizacjach). Ten fakt dowodzi o skuteczności ochrony ptaków wodno-błotnych przy pomocy pływających platform.

Druga wyspa już na wodzie | Przyroda Zielonej Doliny Odry i Warty

Druga wyspa już na wodzie

Druga połowa maja to dla nas pracowity okres – z jednej strony każdą wolną chwilę poświęcamy na obserwacje spektaklu, który odbywa się wokół wyspy na zbiorniku w Kaleńsku, z drugiej – wodowaliśmy drugą wyspę. Ta znalazała się na zbiorniku w Chlewicach. Będziemy informować o jej losach 🙂

Co się dzieje na wyspie? | Przyroda Zielonej Doliny Odry i Warty

Co się dzieje na wyspie?

Od kilkunastu dni ruch na wyspie stopniowo narasta. Dziś obserwujemy już bardzo liczną kolonię Rybitwy Rzecznej, przeplataną takimi rodzynkami jak Ostrygojady! czy Rybitwy Czarne. Trzymamy kciuki, aby zaobserwowanej parze Ostrygojadów się u nas spodobało, bo gdyby udało im się wyprowadzić lęg na wyspie byłby to niebywały sukces naszego projektu!

Zaloty trwają w najlepsze – zakaz zbliżania się do kolonii | Przyroda Zielonej Doliny Odry i Warty

Zaloty trwają w najlepsze – zakaz zbliżania się do kolonii

Lokatorom na Kaleńsku najwyraźniej się podoba, bo zaloty przybierają na sile 🙂 Tymczasem, zauważyliśmy wzmożony ruch ludzi (wędkarze i fotografowie) wokół zbiornika. Ruch ten zagraża sukcesowi lęgowemu naszych podopiecznych, wobec tego ustawiliśmy tabliczki zakazujące wstępu na teren pokopalniany.