Stocznia

Tegoroczny sezon zbliża się pomału ku końcowi a my myślimy już o kolejnym. W warsztacie prace idą pełną parą! Powstała nowa jedna z trzech dużych wysp które wzbogacą naszą flotylle a prace nad kolejną już trwają. Wyspy są spawane od podstaw dzięki temu możemy je przystosować do potrzeb ptaków. Najważniejszą  cechą jest wielkość (100m2) co umożliwi zbudowanie silnej koloni oraz jest w 100% odporna na penetrację drapieżników szczególnie szopa pracza i norki amerykańskiej.

Klatka

Jak co roku sieweczka rzeczna przystępuję do lęgu w miejscu gdzie 2-3 dni po zniesieniu czwartego jaja traci lęg w skutek drapieżnictwa, wałęsających psów itp. Pilotażowo ogrodziliśmy gniazdo drutem oraz siatką, pozostawiliśmy prześwit na tyle mały że żaden większy drapieżnik nie powinien się prześliznąć. Mineło już kilka dni a gniazdo jest całe! Czekamy na klucie…..

Platformy do podsychania piskląt

Mimo wielkiego sukcesu na wyspach zawsze jest coś co można udoskonalić  lub poprawić. Każda wyspa jest wyposażona w pochylnie po których pisklak który wypadnie  a co jest nieuniknione kiedy zaczyna pierwsze próby lotu może wrócić na wyspę. Ryzyko w otwieraniu pochylni polega na tym że gatunek inwazyjny taki jak norka amerykańska może po takiej pochylni wejść i splądrować cała kolonie jednej nocy. Dlatego zamontowaliśmy po dwie małe platformy przy każdej wyspie aby ptaki mogły przeschnąć  i wrócić na wyspę lub być dalej karmione przez ptaki dorosłe. Po zamontowaniu następnego dnia pierwsze pisklaki pojawiły się na platformach…

Policzyliśmy ptaki z drona!

Dzięki uprzejmości firmy Sky-Art  dnia 07-06-17 wykorzystaliśmy nową technologię do bez inwazyjnego monitoringu  gniazd i lęgów na naszych wyspach. W poprzednich latach liczenia gniazd odbywały się do momentu pierwszych kluć, co mogło zaniżyć liczbę faktycznych par, które przystępowały do lęgu na wyspach. Wyniki są rewelacyjna i znacząco różnią się od naszego ostatniego liczenia.

Chlewice

Rybitwa rzeczna 52 gniazd

Śmieszka 16 gniazd

Ostrygojad 1 gniazdo

Kaleńsko

Wyspa I

Rybitwa rzeczna 92 gniazd

Śmieszka 2 gniazd

Wyspa II

Rybitwa rzeczna 103 gniazd

Śmieszka 27 gniazd

Wyspa III

Rybitwa białoczelna 17 gniazd

Maty trzcinowe

Śmieszka 27 gniazd

Podsumowanie

Rybitwa rzeczna 247 gniazd

Śmieszka 70 gniazd ( liczba jest zaniżona, ponieważ wiele gniazd zostało już opuszczonych przez ptaki z pisklętami)

Rybitwa białoczelna 17 gniazd

Ostrygojad 1 gniazdo

Zaobrączkowaliśmy ptaki!

W ramach poszerzenia wiedzy o ptakach wyklutych na żwirowni Kaleńsko postanowiliśmy zaobrączkować pisklaki rybitwy rzecznej (Sterna hirundo) oraz śmieszki (Chroicocephalus ridibundus). Akcja obrączkowania odbyła się 06-06-17, rybitwę rzeczną obrączkował Dominik Marchowski z ZTP a śmieszkę Michał Leszczyński. W sumie zaobrączkowano 32 pisklaki rybitwy rzecznej i 27 piskląt śmieszki. Dla zwiększenia możliwości odczytu ptaki oprócz metalowej obrączki dostały także plastikową obrączkę.

Wykaz gatunków ptaków stwierdzonych na żwirowniach Kaleńsko i Chlewice

Wykaz gatunków ptaków stwierdzonych na żwirowniach Kaleńsko i Chlewice

Obserwacje były prowadzone w latach 2009-2017. Kontrole rozpoczynały się od pierwszej dekady marca i trwały do drugiej dekady października. Liczba kontroli była uzależniona od pory roku, w okresie wczesnowiosennym i wiosennym prowadzono je przez 2-3 dni w tygodniu. W okresie letnim i wczesnojesiennym liczba kontroli wynosiła 1-2 dni w tygodniu. Obserwacje miały charakter pieszych przemarszów wzdłuż linii brzegowej. Za gatunek lęgowy, zgodnie ze wskazaniami Gilbert i in. (1998) uznawano ptaki:

 • terytorialne lub zaniepokojone pary w odpowiednim siedlisku,
 • terytorialne samce „pilnujące” swojego rewiru oraz
 • pary z pisklętami.

Lista gatunków ptaków (w kolejności alfabetycznej) stwierdzonych na żwirowniach Kaleńsko i Chlewice (wraz z przyległym pasem zalewowym łąk w promieniu 1 km) w latach 2009-2017 (pogrubienie oznacza gatunek lęgowy) obejmuje następujące gatunki:

 1. batalion Philomachus pugnax,
 2. bażant Phasianus colchicus,
 3. bąk Botaurus stellaris,
 4. bekasik Lymnocryptes minimus,
 5. bernikla białolica Branta leucopsis,
 6. bernikla kanadyjska Branta canadensis,
 7. białorzytka Oenanthe oenanthe,
 8. biegus malutki Calidris minuta,
 9. biegus zmienny Calidris alpina,
 10. bielaczek Mergus albellus,
 11. bielik Haliaeetus albicilla,
 12. błotniak stawowy Circus aeruginosus,
 13. błotniak zbożowy Circus cyaneus,
 14. bocian biały Ciconia ciconia,
 15. bocian czarny Ciconia nigra,
 16. bogatka Parus major,
 17. brodziec piskliwy Actitis hypoleucos,
 18. brodziec pławny Tringa stagnatilis,
 19. brodziec śniady Tringa erythropus,
 20. brzegówka Riparia riparia,
 21. cyraneczka Anas crecca,
 22. cyranka Anas querquedula,
 23. czajka Vanellus vanellus,
 24. czapla biała Egretta alba,
 25. czapla siwa Ardea cinerea,
 26. czernica Aythya fuligula,
 27. czyż Carduelis spinus,
 28. derkacz Crex crex,
 29. dudek Upupa epops,
 30. dymówka Hirundo ustica,
 31. dzierlatka Galerida cristata,
 32. gawron Corvus frugilegus,
 33. gągoł Bucephala clangula,
 34. gąsiorek Lanius collurio,
 35. gęgawa Anser anser,
 36. gęsiówka egipska Alopochen aegyptiaca (Rycina 12),
 37. gęś białoczelna Anser albifrons,
 38. gęś zbożowa Anser fabalis,
 39. głowienka Aythya ferina,
 40. grzywacz Columba palumbus,
 41. hełmiatka Netta rufina,
 42. jastrząb Accipiter gentili,
 43. jerzyk Apus apus,
 44. kania ruda Milvus milvus,
 45. kawka Corvus monedula,
 46. kokoszka Gallinula chloropus,
 47. kormoran Phalacrocorax carbo,
 48. kos Turdus merula,
 49. krakwa Anas strepera,
 50. kruk Corvu scorax,
 51. krwawodziób Tringa totanus,
 52. krzyżówka Anas platyrhynchos,
 53. kszyk Gallinago Gallinaro,
 54. kukułka Cuculus canorus,
 55. kulik wielki Numenius arquata,
 56. kwokacz Tringa nebularia,
 57. łabędź krzykliwy Cygnus cygnus,
 58. łabędź niemy Cygnus olor,
 59. łęczak Tringa glareola,
 60. łyska Fulica atra,
 61. mewa mała Hydrocoloeus minutus,
 62. mewa srebrzysta Larus argentatus,
 63. modraszka Cyanistes caeruleus,
 64. myszołów Buteo buteo,
 65. nurogęś Mergus merganser,
 66. ohar Tadorna tadorna,
 67. ostrygojad Haematopus ostralegus,
 68. perkozek Tachybaptus ruficollis,
 69. perkoz dwuczuby Podiceps cristatus,
 70. perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena,
 71. pliszka siwa Motacilla alba,
 72. pliszka żółta Motacilla flava,
 73. płaskonos Anas clypeata,
 74. potrzos Emberiza schoeniclus,
 75. pustułka Falco tinnunculus,
 76. rożeniec Anas acuta,
 77. rycyk Limosa limosa,
 78. rybitwa biało czelna Sternula albifrons,
 79. rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus,
 80. rybitwa białowąsa Chlidonia shybrida,
 81. rybitwa czarna Chlidonia sniger,
 82. rybitwa rzeczna Sterna hirundo,
 83. rybitwa wielkodzioba Hydroprogne caspia ,
 84. rybołów Pandion haliaetus,
 85. samotnik Tringa ochropus,
 86. sierpówka Streptopelia decaocto,
 87. sieweczka rzeczna Charadrius dubius,
 88. sieweczka obrożna Charadrius hiaticula,
 89. siniak Columba oenas,
 90. skowronek Alauda arvensis,
 91. sroka Pica pica,
 92. srokosz Lanius excubitor,
 93. szablodziób Recurvirostra avosetta,
 94. Szczudłak zwyczajny Himantopus himantopus,
 95. szpak Sturnus vulgaris,
 96. śmieszka Chroicocephalus ridibundus,
 97. świergotek rdzawogardły Anthus cervinus,
 98. świstun Anas penelope,
 99. terekia Xenus cinereus (Rycina 14),
 100. wrona siwa Corvus cornix,
 101. zausznik Podiceps nigricollis,
 102. zimorodek Alcedo atthis,
 103. żuraw Grus grus